Amerika.. for noen pyser!

Bildet under, viser hvor mye snø som skal til, før skolene i Amerika stenger på grunn av "for mye snø".

 

  

(Clarification: The lightest green says "any snow" but also includes merely the prediction of snow.)