Amerika.. for noen pyser!

Amerika.. for noen pyser!

Bildet under, viser hvor mye snø som skal til, før skolene i Amerika stenger på grunn av "for mye snø". (Clarification: The lightest green says "any snow" but also includes merely the pred...